กองทัพบก เดินหน้าลุยซื้อรถเกราะ 50 คัน 4.5 พันล้าน ยันโครงการต่อเนื่อง

หลังจากมีกระแสข่าวว่า กองทัพบกเดินหน้าซื้อรถยานเกราะ Stryker ติดอาวุธ 50 คันด้วยงบประมาณ 4.5 พันล้าน เป็นการจัดซื้อตามโครงการความช่วยเหลือทางการทหาร Foreign Military Sales -FMS จากสหรัฐอเมริกา จนกระทั่งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรียกร้องจากหลายฝ่ายให้กองทัพบกพิจารณาตัดงบฯซื้ออาวุธในช่วงสถานการณ์โควิดฯนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก กองทัพบกว่าโครงการดังกล่าว เป็นโครงการของปีงบประมาณ 2564/2565 โดยจัดซื้อรถเกราะ 50 คันแต่ทางสหรัฐฯ ให้เพิ่มอีก 30 คัน รวมทั้งโครงการกองทัพบกจะได้รถเกราะจำนวนกว่า 130 คัน เมื่อรวมกับที่สหรัฐฯให้ความข่วยเหลือเพิ่มเติมในฐานะที่ไทยกับสหรัฐฯ มีความสัมพันธ์อันดีทางทหารมายาวนาน จึงได้รับการช่วยเหลือทั้ง รถเกราะ รถติดปืน ค.120 มม. รถพยาบาล รถผู้บังคับบัญชา และรถลาดตระเวน

สำหรับประกาศที่กรมสรรพาวุธออกมาเผยแพร่ดังกล่าวนั้น เป็นเพียงแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของปี 2563 ไม่ใช่การใช้งบฯปี 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อย่างไรก็ตามขณะนี้กองทัพบกได้พิจารณา ตัดงบประมาณปี 2563 แล้วกว่า 20% ตามที่รัฐบาลสั่งให้นำเงินคืนคลัง เพื่อให้รัฐบาลนำงบประมาณมา ช่วยแก้ปัญหาจากโควิด 19 โดยมีการชะลอโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ไปหลายโครงการทั้งรถเกราะ รถถัง การซ่อมปรับปรุงต่างๆ ที่ต้องเข้าม ครม.ออกไปก่อน

affaliate-2

ส่วนเหตุผลหลักที่ ไม่สามารถชะลอ โครงการจัดซื้อรถเกราะล้อยาง Stryker จำนวน 50 คันได้เพราะเป็นโครงการต่อเนื่องและเป็นการจัดซื้อระบบ FMS เป็นไปตามความช่วยเหลือทางทหารกับสหรัฐอเมริกาที่เข้า สภาคองเกรสของสหรัฐฯเรียบร้อยแล้ว จึงต้องเดินหน้าโครงการต่อ รวมถึงโครงการนี้ผ่านการอนุมัติจาก ครม.ไปแล้ว

ขอยืนยันว่าโครงการจัดซื้อรถเกราะเป็นไปอย่างโปร่งใส และดีที่สุด และเป็นไปเพราะความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพไทยกับสหรัฐฯ รายงานข่าวระบุ อย่างไรก็ตาม โครงการนี้มีรายละเอียดอีกมากมาย ที่สหรัฐฯเพิ่มเติมให้กับกองทัพบก

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2563 ได้มีประกาศกองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

affaliate-2

กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ประกาศ ณ วันที่ 20 เม.ย.2563 รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563

ชื่อโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ยานเกราะล้อยาง พร้อมระบบอาวุธ และการบริการเทคนิค จำนวน 50 คัน โดยวิธี FMS (Foreign Military Sales) งบประมาณโครงการ 4,515,000,000 บาท

affaliate-2

error: Content is protected !!