ยินดีด้วย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินเยียวยา 3,500 บาท เราชนะ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผย สิ้นเดือนมกราคมนี้ จะเปิดให้ลงทะเบียน เราชนะ เพื่อรับเงินเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 คนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน หลังนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางเยียวยาประชาชนทุกกลุ่ม และกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีวันอังคารหน้า (19 ม.ค.)

โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการ เราชนะ กำหนดระยะเวลาลงทะเบียนเร็วสุดภายในสิ้นเดือนมกราคม และผู้ผ่านการตรวจสอบสิทธิจะได้เงินอย่างช้าสุดน่าจะไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์

สำหรับบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน จะได้รับเงินบรรเทาทุกข์ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว ส่วนกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ไม่เกิน 15 ล้านคน ทั้งเฟส 1 และเฟส 2 ต้องมาพิจารณาคุณสมบัติว่าจะผ่านเกณฑ์ได้รับเงินครั้งนี้หรือไม่

กลุ่มที่ต้อง ลงทะเบียนใหม่ เป็นกลุ่มที่ไม่เคยอยู่ในฐานข้อมูลเดิม โดยต้องเป็นกลุ่มอาชีพอิสระ เกษตรกร ที่เคยขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งในหลักการก็จะช่วยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเหมือนมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ก่อน เช่น กลุ่มคนขับแท็กซี่ คนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล และมัคคุเทศก์

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!