โรงพยาบาลพร้อมใจ ไล่ออกนายแพทย์ หลังทำเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศรับไม่ได้

จากกรณี นายแพทย์ศราวิน ทองรอง แสดงความเห็นผ่านโซเชียลมีเดีย ด้วยการใช้สรรพนามลบหลู่พระเกียรติ ในหลวง ร.๙ กระทั่งมีผู้ไปทวงถามความรับผิดชอบจากโรงพย าบาลกรุงเทพระยอง และโรงพย าบาลจอมเทียน สถานที่ทำงานของนายแพทย์คนดังกล่าว ล่าสุด วันนี้ (6 ม.ค. 2564) โรงพย าบาลกรุงเทพระยอง ได้ออกหนังสือประกาศ เรื่อง การให้นายแพทย์ part time พ้นสภาพทันที

สืบเนื่องจากทางโรงพย าบาลกรุงเทพระยอง ได้ทราบเรื่องว่า นายแพทย์ศราวิน ทองรอง ซึ่งเป็นแพทย์ part time ของโรงพย าบาล ได้กระทำการไม่เหมาะสม และกระทำผิดระเบียบของบริษัท โรงพย าบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

ดังนั้น ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ นายแพทย์ศราวิน ทองรอง พ้นสภาพจากการเป็นแพทย์ part time ของโรงพย าบาล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ส่วน โรงพยาบาลจอมเทียน ก็ได้ออกแถลงการณ์ให้พ้นสภาพการเป็นแพทย์ประจำของโรงพยาบาล โดยระบุว่า

แถลงการณ์โรงพยาบาลจอมเทียน สืบเนื่องจากฝ่ายบริหารโรงพย าบาลจอมเทียน ได้รับทราบเหตุการณ์ประพฤติไม่เหมาะสม ผิดระเบียบบริษัทของ นายแพทย์ ศราวิน ทองรอง ที่ปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจำของโรงพย าบาล ฝ่ายบริหารโรงพย าบาลจอมเทียน พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ นายแพทย์ศราวิน ทองรอง พ้นสภาพจากการเป็นแพทย์ประจำของโรงพย าบาล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

พ้นสภาพนายแพทย์

ขอบคุณ mgronline

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก