Disease X ไวรัสสายพันธ์ุใหม่ แพทย์เตือนร้ายแรงและแพร่เชื้อเร็วกว่าโควิด-19

Disease X ไวรัสสายพันธ์ุใหม่ แพทย์เตือนร้ายแรงและแพร่เร็วกว่าโควิด-19 ผู้ป่วยจะมีอัตราเสียชีวิตถึง 50-90 เปอร์เซ็นต์

รายงานจากสำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น ระบุว่า ทางการแพทย์จากประเทศคองโกได้ค้นพบเชื้อไวรัสสายพันธ์ุใหม่ที่มีความรุนแรงและแพร่ระบาดได้เร็วกว่าเชื้อโควิด-19
ศ. ดร.ฌอง-ฌาคส์ มูเยมเบ ตามฟูม นายแพทย์ผู้ค้นพบโรคอีโบลา ได้ให้สัมภาษณ์ว่าโรคใหม่นี้มีชื่อว่า ดีซีส เอ็กซ์ (Disease X) โดยคนไข้รายแรกที่ได้รับเชื้อดังกล่าวได้แสดงอาการคล้ายไข้เลือดออก หลังจากนั้นเธอจึงเข้ารับการตรวจหาโรคอีโบลาแต่ผลกลับออกมาเป็นลบ อย่างไรก็ตามทางแพทย์ก็ยังกังวลอยู่ว่าคนไข้รายนี้อาจเป็นคนไข้รายแรกของ ดีซีส เอ็กซ์ (Disease X) และอาจนำภัยคุกคามไปทั่วโลกอย่างที่โควิด-19 ได้ระบาดอยู่ใน ณ ขณะนี้

ดีซีส เอ็กซ์ (Disease X) สามารถแพร่ระบาดเหมือน โคโรน่าไวรัสแต่อาจมีความรุนแรงและการแพร่ระบาดที่รวดเร็วกว่ามาก โดยผู้ป่วยจะมีอัตราเสียชีวิตถึง 50-90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคาดว่าไวรัสดังกล่าวเกิดขึ้นในเขตป่าฝนร้อนชื้น ในทวีปแอฟริกา ด้านองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ระบุเชื้อไวรัส ดีซีส เอ็กซ์ (Disease X) ให้เป็นเชื้อโรคที่ยังไม่สามารถระบุได้ และยังถูกจัดให้เป็น 1 ใน 9 โรคอันตรายที่เป็นภัยต่อมนุษย์อีกด้วย

ขอบคุณที่มา  ข่าวสด

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก