ด่วน! ใครไป กทม.ผู้ที่เดินทางไป 11 จุดเสี่ยงรายงานตัวทันที

จากสถานการณ์ CV-19 หลายพื้นที่ยังคงมีการแพร่เป็นกลุ่มก้อน ทำให้มีการยกระดับพื้นที่ 28 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และแยกอีก 5 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนั้น

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่เพื่อขอความร่วมมือประชาชน ที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง 11 แห่ง ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเร่งติดต่อไปอย่างด่วนที่สุด เพื่อควบคุมการแพร่ โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/

11 พื้นที่เสี่ยง ผู้ที่เคยเดินทางไป 5 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 63 ถึงปัจจุบัน

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!