เริ่มแล้ว! สั่งกักตัว 14 วัน ผู้เดินทางมาจาก 11 จังหวัดเสี่ยง

เมื่อวันที่ 1 ม.ค.64 เวลา 17.00 น. นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะประธานกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ แถลงข่าวเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และมาตรการในการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ภายหลังจากหลายจังหวัดพบผู้ติด CV-19

ผวจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ถึงแม้ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จะยังไม่พบผู้ติด แต่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ก็ต้องมีการควบคุมป้องกันอย่างเข้มข้น โดยเน้นการตรวจคัดกรอง ค้นหาผู้ติดในเชิงรุก โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ย งควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่สีแด ง จำนวน 11 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรสาคร, ระยอง, ชลบุรี, กรุงเทพฯ, นครปฐม, สมุทรปราการ, ตราด, สมุทรสงคราม, นนทบุรี, ปทุมธานี และจังหวัดจันทบุรี จะต้องผ่านการตรวจและกักตัวหรือ Home Quarantine เป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการควบคุมทุกคน

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!