อนุมัติแล้ว เพิ่มเงินช่วยเหลือ 15,000

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ภาพของหนูน้อยพร้อมระบุข้อความว่า อนุมัติแล้ว เพิ่มเงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร(เหมาจ่าย) จากเดิม 13,000 บาทต่อครั้ง เพิ่มเป็น 15,000 บาทต่อครั้ง

ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2561

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!