18 เมษายนนี้ มีเงินเข้าบัตร 330 บาท เช็คตามนี้ ใครได้รับบ้าง!

ข่าวดีสำหรับท่านที่มีบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หรือ บัตรคนจน ในเดือนเมษายนนี้

จะได้รับเงินช่วงเหลือจากทางรัฐบาลหลายรายการ

ใครที่อยากทราบว่ามีรายการไหนบ้าง

บัตรคนจนยังไม่มีกำหนดให้เปิดลงทะเบียนใหม่

ดังนั้น ผู้ถือบัตรก็ยังสามารถใช้ได้ตามปกติ

affaliate-2

จนกว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่อย่างเป็นทางการ

สิทธิที่ท่านจะได้รับในบัตรตอนนี้

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 1 เมษายน 63

1.เงินซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ได้คนละ 200-300 บาทต่อเดือน

affaliate-2

ผู้ที่ได้รับสิทธิ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

2.ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาท/เดือน

ผู้ที่ได้รับสิทธิ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

affaliate-2

วันที่ 15 เมษายน 63 เงินคืนภาษี 5 เปอร์เซ็น

ตรงนี้ไม่ค่อยมีคนได้

เพราะคนที่จะได้นั้นต้องเติมเงินเข้าบัตร

และนำไปซื้อของ

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 18 เมษายน 63

1.เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาท/ครัวเรือนต่อเดือน

ผู้ที่ได้รับสิทธิคือ ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย

และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

2.เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาท/ครัวเรือนต่อเดือน

ผู้ที่ได้รับสิทธิคือ ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย

และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ส่วนผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า

สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA

สำหรับการชำระเงินค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงนั้น

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องจ่ายเงินเองไปก่อน

จากนั้น กรมบัญชีกลางจะโอนเงิน

ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนในภายหลัง

ในเดือนเมษายนนี้

สำหรับใครที่ถือบัตรคนจนอยู่สามารถเช็กเงินเข้าได้

ตามรายละเอียดที่แจ้งมานี้นะคะ

ส่วนสวัสดิการอื่นๆในช่วงนี้

ก็มีทั้งเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า

เงินประกันมิเตอร์ไฟ และประปา

สามารถยื่นเรื่องลงทะเบียนได้เลย

สำหรับท่านที่ไม่ต้องการเสียเวลา

ในการเดินทางไปกดเงินในบัตร

ก็สามารถโทรเช็คยอดเงินในบัตร

ได้ที่หมายเลย 02-1092345

affaliate-2

error: Content is protected !!