7 ขั้นต อนกู้ฉุกเฉิน ไม่ต้องใช้คนค้ำ ไม่ใช่ลูกค้า ธ.ก.ส. ก็กู้ได้

จากกรณีมาตรการเยียวย าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบ าด ธกส.ได้มี โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน 20,000 ล้านบาทนี้ ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือน จากสถานการณ์การร ะบา ด โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร และครอบครัวของเกษตรกร

โดยจะปล่อยกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท คิดดอ กเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อเดือน กำหนดชำระคืน ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันกู้ โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน ปลอ ดชำระคืนเงินต้นและดอ กเบี้ยใน 6 เดือนแรก และสามารถแบ่งงว ดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น กรณีรายเดือน งวดละ 429.17 บาท ราย 3 เดือน งวดละ 1,287.50 บาท เป็นต้น

ผู้ที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว ให้ใส่หมายเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ เลขบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส. และข้อมูลบุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อแทนได้ จากนั้นศึกษาทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไข

เมื่อเข้าใจแล้วให้กดยอมรับ แล้วระบบจะให้กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระ ตรวจสอบข้อมูลและยืนยัน โดยระบบจะส่งหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนให้ทางเอสเอ็มเอส และรอการนัดหมายจากธนาคารอีกครั้ง

affaliate-2

สำหรับการลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อนั้นสามารถทำได้ดังนี้

1. แจ้งความประสงค์ที่ Line Official “BAAC Family” โดยค้นหาเพื่อนด้วย ID : @baacfamily

(หากไม่มีสมาร์ทโฟนของตนเอง สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนของบุคคลใกล้ชิดแทนได้)
2. ยกดเลือกเมนู “C O V I D-1 9 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจากธ.ก.ส.” เพื่อเข้าสู่ระบบ

ในกรณีผู้ที่ลงทะเบียนยังไม่ได้เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. สามารถทำได้เพียง 7 สเต็ป ดังนี้

affaliate-2

1.เตรียมข้อมูลประกอบการลงทะเบียน

หมายเลขประจำตัวประชาชน

หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลอ้างอิง (ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์)

affaliate-2

2. ศึกษาข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการ และกด “ยอมรับ”

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว

4. ระบุข้อมูลการประกอบอาชีพ

5. บันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระ

6. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยัน ระบบจะส่งหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนให้ทาง SMS

7. รอการนัดหมายจากธนาคาร

นอกจากนี้ ธนาคารจะเริ่มนัดหมายทำเอกสารและสัญญา ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

affaliate-2

error: Content is protected !!