จ่อแก้ พรบ.ผู้สูงอายุ ดันเบี้ยผู้สูงอายุ 1,000 – 3,000 ต่อเดือน

เมื่อเวลา 10.20 น. วันที่ 16 ธ.ค. ที่รัฐสภา น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ แถลงว่าคณะกมธ.เห็นถึงความสำคัญของการวางรากฐานระบบบำนาญของประเทศให้มีความยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ซึ่งการมีหลักประกันทางสังคมด้านบำนาญที่เหมาะสม จะทำให้ประชาชนมีรายได้ที่เพียงพอในการดำรงชีพเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพในอัตรา 600 -1000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และอยู่ต่ำกว่าเส้นความย ากจน ทำให้ผู้สูงอายุไทยไม่มีความมั่นคงทางการเงิน เพราะมีแหล่งรายรับเพียงแหล่งเดียวหลังเกษียณคือเบี้ยยังชีพ

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!