จังหวัดดัง นำร่อง ทุ่ม 200 ล้าน แจกทุกครัวเรือน เยียวยา covid19

วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี เป็นประธานในการประชุมการควบคุม ป้องกัน และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยร่วมกับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดชลบุรี (ยกเว้นเมืองพัทยา) เพื่อหารือหลักเกณฑ์ แนวทาง และมาตรการเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
โดยในเบื้องต้นจะมอบเป็นเงินเยียวยาครอบครัวละ 1,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากสามารถนำไปใช้จ่ายได้ตรงตามความต้องการของผู้เดือดร้อนมากที่สุด พร้อมได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและงบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณกว่า 2 แสนครัวเรือน

โดยนายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับมาตรการเยียวยาประชาชนเบื้องต้น จำนวน 200 ล้านบาท ส่วนองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งจะเป็นผู้สำรวจผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ของตนเอง และจัดสรรงบประมาณ 50%ร่วมกับงบประมาณจาก อบจ.ชลบุรี อีก 50%

Cr.อบจ.ชลบุรี ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ภาพ กิจกรรม

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!