คลัง เตรียมช่วยเหลือนักศึกษา ที่เรียนและทำงานไปด้วยรับสิทธิ 5000

จากกรณีที่ทางรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CO VID โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www เราไมทิ้งกัน com ได้รับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท นาน 3 เดือน สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรการได้รับเงิน 5000 บาท ไปแล้วกว่า 3 ล้านคน และมีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรการอีกหลายล้านคน ที่เป็นอาชีพที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการช่วยเหลือในครั้งนี้

เราไม่ทิ้งกัน

ล่าสุดวันที่ 16 เมษายน นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จะมีการปรับเงื่อนไขในการรับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่ต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพด้วยนั้นสามารถมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือด้วย จากเดิมที่จะไม่ให้สิทธิกับนักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้ เนื่องจากได้รับการร้องเรียนและมีข้อเสนอแนะเข้ามาว่านักศึกษาบางคนต้องเรียนไปด้วยและทำงานเพื่อเลี้ยงครอบครัวไปด้วย

ไม่ได้รับสิทธิ เนื่องจากเป็นนักเรียน นักศึกษา

affaliate-2

ซึ่งเมื่อสถานที่ทำงานต้องปิดชั่วคราวหรือถูกเลิกจ้าง จึงถือว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CO VID เช่นกัน ดังนั้น ในสัปดาห์หน้าที่จะเริ่มเปิดให้อุทธรณ์หรือทบทวนสิทธิในเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน กระทรวงการคลังจะมีกลไกในการทบทวนสิทธิรับเงินช่วยเหลือ 5000 บาทของนักเรียนนักศึกษาด้วย

เชื่อว่าในสถานการณ์แบบนี้ มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมาก ซึ่งหลายๆคนรอการช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่ ซึ่งตอนนี้กำลังหาทางแก้ไขให้ผู้ได้รับผลระทบได้รับสิทธิตามมาตรการทุกคน

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!