คลังแจงแล้ว ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน รอบใหม่ของขวัญปีใหม่ 64

ล่าสุดจากกระทรวงการคลังนั้น ระบุว่า ในการดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิเงินเยียวยา 5,000 บาท ตอนนี้มีผู้ได้รับเงินแล้วอย่างน้อย 11 ล้านราย จากผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์เยียวยา 5,000 บาท จำนวน 13.4 ล้านคน

ขั้นตอนหลังจากการตรวจสอบสิทธิของผู้ลงทะเบียนทั้ง 28.8 ล้านราย สามารถจำแนกออกเป็นผู้ที่ลงทะเบียนซ้ำซ้อน 4.8 ล้านราย และผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การรับสิทธิอีก 1.7 ล้านราย ทำให้เหลือผู้ที่เข้าข่ายผ่านเกณฑ์ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา 22.3 ล้านราย

โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองเข้าข่ายเกณฑ์ตรวจสอบสิทธิเราไม่ทิ้งกัน ทั้ง 22.3 ล้านรายนั้น มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบสถานะรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากเราไม่ทิ้งกัน13.4 ล้านราย แบ่งเป็น กลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ 4.4 ล้านราย กลุ่มที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม 5.1 ล้านราย กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และมีการยื่นทบทวนสิทธิ 3.8 ล้านราย

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!