ประกันสังคมช่วยเหลือ ม.33 ได้รับเงินเยียวยา 3 เดือน (เช็คสิทธิ์ด่วน)

เคาะแล้วผู้ประกันตน ม.33 รับเงินเยียวยา 3 เดือน แต่ต้องส่งเงินมาไม่น้อยกว่า 15 ปี

ความคืบหน้าการเยียวยาลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการที่นายจ้างปิดกิจการเพราะผลกระทบจากการระบาดของเชื้อ ก่อนหน้านี้แรงงานกลุ่มนี้ ถือเป็นกลุ่มที่ไม่เข้าข่ายได้รับความความช่วยเหลือ ล่าสุด บอร์ดประกันสังคม เคาะเสนอให้มีการแก้ กฎกระทรวง เพื่อปรับให้ลูกจ้างกลุ่มนี้ เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งคาดว่าจะได้เงินเยียวอย่างเร็วที่สุดภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน นี้

การประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา ครั้งที่ 7/2563 หรือ บอร์ดประกันสังคม ที่เป็นการประชุมร่วมกัน 3 ฝ่าย ทั้งรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง ได้ข้อสรุปว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ สถานการณ์ตอนนี้เป็น เหตุสุดวิสัยตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม ซึ่งทำให้ต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวง เพื่อปลดล็อกให้สามารถ นำเงินใน กองทุนประกันการว่างงาน มาดูแลผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่กำลังได้รับผลกระทบจากการที่นายจ้างปิดกิจการชั่วคราว

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานบอร์ดประกันสังคม บอกว่า หลังจากนี้ บอร์ดฯ จะจัดทำรายงานผลกระทบวินัยทางการเงิน การคลัง เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันพรุ่งนี้ (15-04-63) ก่อนจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันศุกร์นี้ จากนั้นจึงจะนำเงินกองทุนประกันการว่างงาน ที่มีอยู่ 1.6 แสนล้านบาท มาใช้เยียวยาได้

ส่วนการจ่ายเงินเยียวยาให้ลูกจ้าง คาดว่าเร็วที่สุดจะสามารถโอนได้ภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายนนี้ แบ่งออกเป็น 2 ล็อต ล็อตแรก คือ กลุ่มที่รัฐฯสั่งปิดกิจการ ส่วนกลุ่มที่นายจ้างปิดกิจการเองชั่วคราว ก็จะทยอยได้รับในลำดับถัดไป ตามคิวการลงทะเบียนของนายจ้างกับสำนักงานประกันสังคม

affaliate-2

สำหรับเกณฑ์ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากการที่นายจ้างปิดกิจการชั่วคราว ต้องจัดส่งเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อย 15 ปี โดยจะรับเงินชดเชยอยู่ที่ประมาณ 62% จากฐานเงินเดือนที่ส่งเข้าระบบประกับสังคมสูงสุด 15,000 บาท เท่ากับว่า จะได้รับเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 9,300 บาทต่อเดือน ตลอดระยะเวลาที่ได้รับกระทบ แต่ไม่เกิน 3 เดือน

สำนักงานประกันสังคม จึงขอให้นายจ้าง ลงทะเบียนเพื่อรับรองการหยุดงานของลูกจ้างจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อได้ที่ เว็ปไซต์ www.sso.go.th ซึ่งปัจจุบันมีนายจ้างเพียง 37,000 แห่ง หรือ คิดเป็นลูกจ้างราว 800,000 คนเท่านั้น ที่แจ้งความประสงค์ของรับสิทธิประโยชน์ต่างๆเข้ามา

affaliate-2

วันที่ 14 เมษายน 2563 หลังจากสำนักงานประกันสังคม โดยนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด) แถลงมติ ช่วยเหลือให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CD 19 กำหนด ให้ CD 19 ถือเป็นเหตุสุดวิสัย ที่ทำให้ลูกจ้างผู้ประกันตนเกิดการว่างงานเป็นจำนวนมาก และกองทุนประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินกรณีว่างงาน เพื่อเยียวยาผลกระทบที่ร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ 7080 ถึง 8000 บาท ซึ่งขณะนี้กองทุนประกันว่างงานมีเงินรวม 1.6 แสนล้านบาท

โดยจะนำข้อสรุปเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 15 เมษายน 2563

หากดำเนินการได้ตามขั้นตอน ประกันสังคมจะสามารถจ่ายเงินอย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้าได้แน่นอน เพราะในระบบของกระทรวงแรงงานมีข้อมูลของลูกจ้างและผู้ประกันตัวอยู่แล้ว ประมาณ 700000 คน ที่ว่างงานในระบบ

affaliate-2

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจาก CD 19 ในครั้งนี้ ที่ลาออก เลิกจ้าง อยู่ที่ประมาณ 1 ล้านคน และที่ได้รับผลกระทบจาก CD 19 ตรง ๆ อยู่ที่ 3.5 แสนคน รวมถึงรัฐสั่งปิดอยู่ที่ 8 แสนคน (ล็อตเก่า) ผู้ประกันตนมีทั้งหมด 11 ล้านคน

สำหรับแรงงานที่ว่างงาน ต้องการรับการช่วยเหลือจากประกันสังคม สามารถทำตาม 6 ขั้นตอนดังนี้

ภาพจาก prachachat

ภาพจาก prachachat

ภาพจาก prachachat

ภาพจาก prachachat

ภาพจาก prachachat

ภาพจาก prachachat

ภาพจาก prachachat

ภาพจาก prachachat

ภาพจาก prachachat

หลังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านนะคะ

affaliate-2

error: Content is protected !!