65 สัญญานไฟบนหน้าปัดแจ้งเตือน ผู้ใช้รถทุกคนต้องรู้ ตรวจสอบก่อนเดินทางทุกครั้ง

ไฟเตือนบนหน้าปัด ช่วยเตือนเราให้รู้ตัวก่อนเกิดความเสียหายที่หนักเกินแก้ ฉะนั้นเวลาขับรถจำเป็นต้องหมั่นมองสัญญาณบนหน้าปัดต่างๆ อยู่เสมอ ทำให้เคยชินเหมือนมองกระจกมองข้าง เพื่อให้คุณรู้ตัวก่อนและรับมือทัน ทุกวันในการใช้รถสิ่งแรกที่เราจะเห็นเป็นอันดับแรก คือ สัญญาณไฟเตือนที่หน้าปัดรถยนต์ของเรา เมื่อสตาร์ทรถเราก็จะเห็นไฟต่างๆ แสดงขึ้นมาซึ่งเป็นตัวช่วยในการตรวจสอบข้อบกพร่องในรถยนต์หรือเครื่องยนต์ และแจ้งเตือนให้เราทราบว่า ณ ขนาดนั้นรถเรามีปัญหาอะไร ซึ่งจะดีขนาดไหนหากเรารู้ถึงความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ทั้งนี้สัญลักษณ์ต่างๆ มีการแบ่งประเภท และความร้ายแรงด้วยสีของสัญญาณเตือน

โดยแบ่งได้ 4 ประเภทดังนี้
สัญญาณเตือนสีเขียว หมายถึง อุปกรณ์ที่กำลังใช้งานอยู่
สัญญาณเตือนสีน้ำเงิน หมายถึง อุปกรณ์ที่กำลังใช้งานอยู่ แต่ไม่ใช่ค่าตั้งต้นจากโรงงาน (เช่น การเปิดไฟสูง)
สัญญาณเตือนสีเหลือง หมายถึง การเตือนให้ตรวจสอบ แต่ยังสามารถใช้งานได้อยู่
สัญญาณเตือนสีแดง หมายถึง ให้ตรวจสอบโดยทันที หรือหยุดใช้งานเพื่อความปลอดภัย

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!