กลโกงใหม่ ทุจริตโครงการ คนละครึ่ง ร้านค้ารวมหัวลูกค้า แบ่งเงินส่วนต่าง

สำหรับโครงการ คนละครึ่ง ที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เงิน 3,000 บาท ซึ่งโครงการนี้ได้รับความนิยมและเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชน แต่ในอีกมุมก็มีร้านค้าและร้านอาหารบางแห่งฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า โดยมีการร้องเรียนพฤติกรรมหลายรูปแบบ โดยศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือสคบ.


คนละครึ่ง

รับร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในโครงการคนละครึ่งหลากหลายรูปแบบ รวมถึงกลโกงรูปแบบใหม่ โดยร้านค้าร่วมกับผู้ใช้สิทธิบางคน ทุจริตเงินในส่วนที่รัฐบาลเป็นผู้ออกให้ 150 บาท ซึ่งร้านค้าจะตกลงกับผู้ใช้สิทธิให้ใช้สิทธิเต็มวงเงิน 300 บาท จากนั้นนำส่วนต่างที่รัฐออกให้ 150 บาทมาแบ่งกันตามความพอใจ

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!