ยืนยันแล้ว 10 อาชีพล่าสุด ไม่ต้องรอเงิน5000

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวในรายการ ห้องข่าวเศรษฐกิจ ถึงผู้ที่ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อขอรับเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนว่า ในวันที่ 8 เม.ย. เป็นต้นไป จะเริ่มทยอยส่ง SMS แจ้งคอนเฟิร์มผู้ที่ผ่านเกณฑ์ราว 1.6 ล้านคน จากนั้นจะทยอยโอนเงินให้ตามที่ผู้ผ่านเกณฑ์ได้ระบุช่องทางการรับเงินไว้ตอนลงทะเบียน

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า สำหรับกลุ่มคนที่หมดสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันขอรับเงิน 5,000 บาท ถูกแบ่งออกเป็น 10 กลุ่มด้วยกัน ดังนี้

อายุต่ำกว่า 18 ปี :ยังไม่อยู่ในวัยทำงานไม่ใช่แรงงาน

คนที่ว่างงานอยู่แล้ว :ไม่ใช่กลุ่มแรงงาน ลูกจ้าง หรืออาชีพอิสระที่เดือนร้อนจาก โควิด-19 เช่น ถูกเลิกจ้าง ถูกลดเงินเดือน หรือสถานประกอบการถูกปิด

ผู้รับบำนาญ :ยังได้รับการดูแลจากรัฐอย่างสม่ำเสมอ

affaliate-2

ข้าราชการ :ยังมีงานทำ และได้รับเงินเดือนปกติ

ผู้ได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงานจากประกันสังคม

นักเรียน/นักศึกษา :เรียนหนังสือเป็นหลัก ไม่ใช่กลุ่มแรงงาน ลูกจ้าง หรืออาชีพอิสระ หากมีหนี้ กยศ. จะได้รับการหักหนี้หลายล้านคน

เกษตรกร :รัฐหารือให้ความช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบ โควิด-19 ระยะที่ 3 อยู่แล้ว

affaliate-2

ผู้ค้าขายออนไลน์ :การขนส่งยังดำเนินไปได้ แม้ยอดขายตกก็ถือว่าเป็นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจ

คนงานก่อสร้าง :เป็นกลุ่มอาชีพที่ยังดำเนินต่อไปได้ การก่อสร้างยังไม่ถูกระงับ

โปรแกรมเมอร์:อาชีพนี้ยังมีความยืดหยุ่นในการทำงานที่ใดก็ได้ ยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิด-19

ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่หลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้แต่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว สามารถยกเลิกการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันได้เช่นกัน

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!