ประกันสังคม เตรียมหารือช่วย ว่างงาน ม.33 จ่ายขั้นต่ำ 5,000 สูงสุด 9,300 บาท

ประกันสังคม เตรียมหารือช่วย ว่างงาน ม.33 จ่ายขั้นต่ำ 5,000 สูงสุด 9,300 บาท

ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับ คนทำงาน – ลูกจ้างในระบบ ประกันสังคม โดยล่าสุด มีรายงานว่า ผู้ช่วย รมต.แรงงาน ได้เผย บอร์ดประกันสังคม เตรียมถกขย ายสิทธิผู้ประกันตนรับเงินเชยเชยกลุ่ม โรงแรม-ท่องเที่ยว-บริการ เข้าเกณฑ์เหตุสุดวิสัย จ่อใช้ฐาน 62% รับต่ำสุด 5,000 สูงสุดไม่เกิน 9,300 บาท คาดเปิดก๊อ กปลายสัปดาห์หน้า

นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ต ามที่มีกระแสข่าวสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เตรียมหารือเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยกรณีปิดกิจการชั่ วคราว

ให้กับลูกจ้างผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแ พ ร่ระบาด จำนวน 9,000 บาท ว่า เรื่องดังกล่าวนี้เป็นเรื่องเดิม ซึ่งผู้ประกันตนที่จะได้รับเงินชดเชย คือ 1.กรณีรัฐสั่งปิด และ 2.ประสบวิกฤต C o v i d-19

ตรงๆ คือคนในหน่วยงาน ติ ดเ ชื้ อ หรือ มีคนกลุ่มเสี่ยง และสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต ดังกล่าวนี้ เรามองว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่เขาไม่สามารถมาทำงานได้ต ามปกติ หรือประกอบกิจการได้ต ามปกติ ฉะนั้นก็ควรที่จะได้รับเงินชดเชยในส่วนนี้ด้วย นายดวงฤทธิ์ กล่าว

ส่วนอัตราชดเชยจำนวน 9,000 บาทนั้น นายดวงฤทธิ์ กล่าวว่า คิดอัตราเดียวกันกับกลุ่มลูกจ้างผู้ประกันที่ได้รับเงินชดเชยว่างงานร้อ ยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน แต่ไม่เกิน 90 วัน

affaliate-2

ฐานคือค่าแรงขั้นต่ำ และเพดานคือ 15,000 บาท เท่ากับว่าเขาจะได้รับไม่เกิน 9,300 บาท และได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท เพียงแต่ว่า เราจะไปช่วยคนที่เขาเดือ ดร้อนแต่ยังไม่ครอบคลุมจากมาตรการก่อน หน้านี้ เช่น กลุ่มลูกจ้างในโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจขนส่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนใน มาตรา 33 ทั้งนี้การช่วยลูกจ้างกลุ่มนี้ จะเป็นการช่วยผู้ประกอบการไปด้วย

นอ กจากนี้ นายดวงฤทธิ์ ยังกล่าวถึงยอ ดผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนรับสิทธิเงินว่างงานว่า ขณะนี้ยอ ดยังใกล้เคียงเดิม เพราะนายจ้างเขายังสู้อ ยู่ และเขารับรู้ถึง 2 มาตรการ ที่เข้าเกณฑ์จากภาครัฐที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

เชื่อว่าหลังจากวันที่ 14 เมษายนนี้ ที่จะมีการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) หากมีการขย ายผู้ที่จะได้การชดเชยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ หรือธุรกิจโรงแรม ได้ด้วย เชื่อว่าผู้ที่ได้รับความเดือ ดร้อนจะมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้น เพราะขณะนี้เขายังไม่เข้าเกณฑ์รับการช่วยเหลือ

affaliate-2

ขณะนี้เรากำลังเร่งเพื่อที่จะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประกันตน ทั้งนี้จากที่คำนวณคาดว่าปลายสัปดาห์หน้าจะต้องมีการจ่ายเงินชดเชยในส่วนนี้ อย่างไรก็ต าม ที่หลายคนบอ กว่ามีความล่าช้านั้น

เพราะเรื่องดังกล่าวนี้ประกอบด้วยกันหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขเรื่องประสิทธิให้ผู้ประกันตนได้รับเงินขดเชยเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อ ยละ 50 ขยับขึ้นเป็นร้อ ยละ 62 จึงทำให้มีขั้นตอนเพิ่มเข้ามา

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ทั้งนี้หากไม่แก้กฎหมาย ผู้ประกันตนหลายคนจะได้รับเงินช่วยเหลือน้อ ยกว่า 5,000 บาท ซึ่งมองว่าไม่สมเหตุสมผล นอ กจากนี้ การเกิดวิกฤตนี้

affaliate-2

ไม่เคยมีมาก่อนเดิมทีหลายเรื่องไม่เข้าข่าย ก็ต้องมาดำเนินการปรับแก้ให้เข้าข่ายเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือให้ครอบคลุมทันสถานการณ์ รวมถึงจะต้องนำมาตรการเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอความเห็นชอบอีกด้วย

affaliate-2

error: Content is protected !!