กกพ. ประกาศลดค่าไฟ จ่ายถูกลงกว่าเดิม ต้อนรับปีใหม่ หน่วยละ 3.61 บ. บ้านไหนได้บ้างรีบเช็กด่วน

วันที่ 5พ.ย.63 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที)

สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2564 เหลือ -15.32 สตางค์ต่อหน่วย ลดลง 2.89 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเมื่อรวมค่าไฟฟ้าฐานอยู่ที่ 3.61 บาทต่อหน่วย โดยหากพิจารณาต้นทุนรวมแล้ว งวดนี้จะต้องลดถึงกว่า 6 สตางค์

ปัจจัยในการพิจารณาค่าเอฟที ในงวด ม.ค. – เม.ย. 2564 ประกอบด้วย
1. ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 2564 เท่ากับประมาณ 60,685 ล้านหน่วย ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2563 ที่คาดว่าจะมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 58,910 ล้านหน่วย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!