ธนาคารออมสิน แจ้งเรื่องเงิน 5000 แล้วพร้อมคืนเงินภายใน 7 วัน

จากที่รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งวันที่ 8 – 10 เมษายน 2563 ที่ผ่าน มีการโอนเงิน 5,000 บาท ให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ และผู้ที่ใช้บัญชีของธนาคารออมสินนั้น ได้มีการแจ้งเงินเข้า แต่เมื่อไปตรวจสอบกลับพบว่าเงิน 5,000 บาท ที่ทางรัฐบาลโอนเข้าบัญชีถูกหักไปจ่ายหนี้อัตโนมัติ

ต่อมา วันที่ 11 เมษา 63 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่มีผู้ลงทะเบียนมาตรการที่ได้รับผลกระทบ ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ได้แจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารออมสินในการขอรับเงินโอน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ต่อมา ได้รับอนุมัติเงินพร้อมกับมีเงินโอนเข้าบัญชีครั้งแรก 5,000 บาทแล้ว แต่ปรากฎว่าไม่สามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีนั้นได้ เนื่องจาก ระบบธนาคารได้มีการนำไปหักชำระหนี้เงินกู้ที่เป็นหนี้ค้างชำระโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นระบบที่สถาบันการเงินทั่วไปใช้เช่นกัน ที่สำคัญระบบไม่สามารถทราบได้ว่ามีลูกค้าท่านใดที่ได้ลงทะเบียนขอรับเงิน 5,000 บาท ตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล ซึ่งธนาคารออมสินต้องขออภัยลูกค้ามา ณ โอกาสนี้

affaliate-2

จากกรณีดังกล่าว กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) และ ธนาคารออมสิน ได้มีการหารือร่วมกัน โดยให้เร่งดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้าที่ลงทะเบียนรับเงินให้สามารถเบิกถอนเงินได้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตจำนงของเงินที่รัฐบาลมอบให้ประชาชน

โดยขอให้ลูกค้าที่ถูกหักเงินในบัญชีดังกล่าวแจ้งเรื่องได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www. gsb.or.th ซึ่งจะเปิดช่องทางพิเศษในการแจ้งเรื่อง ขอคืนเงิน 5,000 บาท ที่ถูกนำไปหักชำระเงินกู้อัตโนมัติ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร 1115

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยธนาคารจะเร่งดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากนั้นภายใน 7 วัน

affaliate-2

อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นสำหรับการเบิกจ่ายเงินของลูกค้ากลุ่มดังกล่าวในครั้งต่อไป ธนาคารออมสิน ได้ประสานกับกระทรวงการคลัง และธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ในการขอรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติรับเงิน มาตรวจสอบและไม่นำไปหักบัญชีเพื่อชำระเงินกู้โดยอัตโนมัติอีก

affaliate-2

error: Content is protected !!