ประกันสังคม เตรียมโอนเงินเยียวยา ผู้ว่างงานจาก “โควิด-19” กว่า 4 แสนคน

ผู้ประกันตนเฮ สำนักงานประกันสังคม เตรียมโอนเงินเยียวยาให้ ผู้ลงทะเบียนว่างงานจาก โควิด-19 กว่า 4 แสนคน รายละไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท

จากกรณี สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด-19” ที่ส่งผลให้หลายอาชีพต้องหยุดงาน และถูกจ้างออกเป็นจำนวนมากนั้น สำหรับคนที่อยู่ในระบบประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประจำ หรือผู้ประกันตนเอง จะมีสิทธิได้การช่วยเหลือ ทั้งการได้รับเงินชดเชยจากการว่างงาน กรณีต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไปจนถึงการขยายกำหนดเวลาในการจ่ายเงินสมทบเพื่อให้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในระยะนี้

ล่าสุด วันที่ 10 เม.ย. 2563 สำนักงานประกันสังคม เผยความคืบหน้าการเยียวยาผู้ประกันตนว่า ขณะนี้กำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประกัน ที่ลงทะเบียนว่างงานจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยข้อมูลระหว่างวันที่ 24 มี.ค.-7 เม.ย. 2563 มีผู้ประกันตนมาตรา 33 ลงทะเบียนว่างงานไว้จำนวน 401,653 คน สถานประกอบการเข้ามาขอรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง จำนวน 34,117 แห่ง (ข้อมูลนี้เป็นเพียงตัวเลขการแจ้งยื่น ไม่ใช่ตัวเลขแสดงคนที่มีสิทธิว่างงานทั้งหมด)

ทั้งนี้ คาดว่าประมาณสัปดาห์หน้า จะเริ่มทยอยเงินเยียวยาว่างงานให้ผู้ที่ลงทะเบียนดังกล่าว โดยจะมีข้อความส่งไปทาง SMS เบอร์ผู้ประกันตนที่ใช้ลงทะเบียน ซึ่งจะตัดจ่ายเป็นเดือน จำนวน 3 เดือน ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท หรือ 62% ของค่าจ้าง.

อย่างไรก็ตาม สำหรับเงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับเงินชดเชย จากประกันสังคมในกรณีที่ได้รับผลกระทบจาก “โควิด-19” มีดังนี้

affaliate-2

1. ว่างงาน ด้วยเหตุสุดวิสัย

ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน จ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน
หน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว จ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

2. ว่างงาน จากการลาออกหรือเลิกจ้าง

ว่างงาน จากการลาออก จ่าย 45% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง จ่าย 70% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน

affaliate-2

3. ลดภาระนายจ้างและผู้ประกันตน

ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน 4% เป็นระยะเวลา 6 เดือน
ขยายเวลาส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 งวดค่าจ้างเดือน มี.ค. เม.ย. พ.ค. 63 ออกไปอีก 3 เดือน

  • งวดค่าจ้างเดือน มี.ค. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ก.ค. 63
  • งวดค่าจ้างเดือน เม.ย. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ส.ค. 63
  • งวดค่าจ้างเดือน พ.ค. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ก.ย. 63

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!