กกจ. พยุงแรงงานนอกระบบ จ้างงานระยะสั้น วันละ 300 บาท

กรมการจัดหางาน ยื่นมือช่วยกลุ่มแรงงานนอกระบบ จัดจ้างงาน 45 วัน ทำที่บ้าน จ่ายวันละ 300 บาท รับทั่วประเทศรวม 86 แห่ง เริ่มเมษายนนี้เป็นต้นไป

วันที่ 10 เมษายน 2563 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยพี่น้องแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบ ต้องว่างงานจากการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบ

กรมการจัดหางาน จึงจัดโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 โดยจ้างงานผู้ว่างงานทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบ ทั่วประเทศ ที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6 หรือ ปวส. ขึ้นไป ซึ่งจะให้ทำงานที่บ้าน (Work from home)มาช่วยทำงานให้กับกรมการจัดหางาน ที่บ้าน หรือในพื้นที่ชุมชน
โดยจะให้ช่วยปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ภารกิจ/การดำเนินงานของกรมการจัดหางาน เช่น การต่ออายุแรงงานต่างด้าว การขึ้นทะเบียนรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน การให้บริการจัดหางาน การไปทำงานต่างประเทศ รวมทั้ง สำรวจข้อมูลความต้องการทำงาน/ความต้องการจ้างงานโดยเฉพาะการทำงานแบบ Part-time

ระยะเวลาจ้างงาน 45 วัน ได้รับค่าจ้างวันละ 300 บาท รับสมัครทั่วประเทศ 86 แห่ง (จังหวัดใหญ่ 4 คน และจังหวัดเล็ก 2-3 คน) รวมทั้งสิ้น 300 คน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนี้ เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่สนใจ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่1-10
สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!