เช็กด่วน! ประกันสังคม ประกาศเลื่อนจ่าย 15000

นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เผยถึงมาตรการบรรเทาผลกระทบ สำหรับลูกจ้างในระบบประกันสังคมว่า เป็นโครงการจ่ายเงินชดเชยรายได้กรณีว่างงาน 15,000 บาท จ่ายให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เคยยื่นกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย แต่ไม่ได้รับเงินการชดเชยรายได้กรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้าง เนื่องจากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือนภายใน 15 เดือน

มีผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวจำนวน 59,000 ราย สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตนตามฐานข้อมูลรายชื่อภายใน 2 สัปดาห์ หรือประมาณกลางเดือน ส.ค.นี้ เมื่อกระทรวงการคลังอนุมัติ

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!