เช็คด่วน! 7 ธนาคาร พักชำระหนี้ ไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน มีที่ไหน-ใช้อะไรบ้าง รับสิทธิ์เลย

จากภาวะเหตุการณ์โควิด 19 กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้คนไทยหลายคนได้รับผลกระทบขาดรายได้ จนไม่มีเงินไปจ่ายหนี้บ้านที่ติดค้างธนาคารอยู่ ซึ่งบางธนาคารก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยการสั่งพักชำระหนี้ แต่ยังคงให้ลูกหนี้จ่ายดอกเบี้ยอยู่

             อย่างไรก็ตาม ก็มี 7 ธนาคารที่มีมาตรการพักชำระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งจะมีธนาคารอะไร และรายละเอียดเป็นอย่างไรกันบ้าง ดังนี้

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Krungsri Simple

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า โดยลูกค้าสามารถยื่นคำขอได้ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียด ได้แก่

– พักชำระหนี้เงินต้น (จ่ายแต่ดอกเบี้ย) สูงสุด ไม่เกิน 12 เดือน
– ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด (ลดค่างวด) ไม่เกิน 12 เดือน
– พักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวด (พักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) ไม่เกิน 6 เดือน

affaliate-2

ทั้งนี้ มีเงื่อนไขพิเศษคือ

– ต้องไม่เป็นสินเชื่อค้างชำระเกิน 90 วัน
– ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้
– ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

นอกจากนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับแล้วแต่กรณี

affaliate-2

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thanachart Bank

ธนาคารธนชาต

ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้านธนชาต หรือ Thanachart Home Loan ด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลาสูงสุด 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดก็ต้องชำระหนี้ตามปกติ โดยระยะเวลาโครงการจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

อนึ่ง Thanachart Home หมายถึง สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ (Refinance), สินเชื่อบ้านมือสอง (Resell house), สินเชื่อปลูกบ้าน (Self built), สินเชื่อบ้านแลกเงิน (Cash Your Home), สินเชื่อโฮมพลัส (Home Plus)

 สำหรับเอกสารที่ใช้ในการพิจารณา ได้แก่

affaliate-2

– สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองการทำงาน
– สเตตเมนต์
– สัญญาเช่า
– หลักฐานที่แสดงว่าได้รับผลกระทบจริง ๆ

สำหรับรายละเอียดทั้งหมด สามารถอ่านได้ ที่นี่

ภาพจาก เฟซบุ๊ก TMB

ธนาคารทหารไทย

ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี (TMB Home Loan) ด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลาสูงสุด 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดก็ต้องกลับมาชำระหนี้ตามปกติ

อนึ่ง TMB Home Loan หมายถึง สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ (Refinance), สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ (Home For Cash), สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ รีไฟแนนซ์ (Home For Cash Refinance), สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (BenefitPlus Home Loan), สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย รีไฟแนนซ์ (BenefitPlus Home Loan Refinance), สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบมีหลักประกัน (BenefitPlus Home For Cash), สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบมีหลักประกัน รีไฟแนนซ์ (BenefitPlus Home For Cash Refinance)

สำหรับเอกสารที่ต้องใช้เบื้องต้น ได้แก่

– สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองการทำงาน
– สเตตเมนต์
– สัญญาเช่า
– หลักฐานที่แสดงว่าได้รับผลกระทบจริง ๆ

สำหรับรายละเอียดทั้งหมด สามารถอ่านได้ ที่นี่

ภาพจาก CIMB THAI

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้านโฮมโลนฟอร์ยู, สินเชื่อมอร์เกจ พาวเวอร์, สินเชื่อบุคคลแคชลิงค์ และสินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 มีมาตรการให้เลือก 3 มาตรการ ได้แก่

– พักชำระหนี้เงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน (สำหรับยอดหนี้ไม่เกิน 3 ล้านบาท)
– พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน
– ลดค่างวดการผ่อนชำระ

 สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้แก่

1. ลงทะเบียนผ่าน LINE ของธนาคาร @cimbthai พร้อมเตรียมรายละเอียดตามสัญญาสินเชื่อ และข้อมูลติดต่อให้ครบถ้วน

2. รอรับ SMS ตอบกลับจากธนาคารภายใน 5 วันทำการ ซึ่งธนาคารอาจจะติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพจาก เฟซบุ๊ก GSB Society

ธนาคารออมสิน

ได้สั่งพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ 3 เดือน ลูกค้าเงินกู้ธนาคารออมสิน ทุกราย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 เพื่อช่วยลูกค้าที่เผชิญภัยโควิด 19 โดยที่ไม่ต้องร่วมลงทะเบียนแต่อย่างใด ทว่าหากคนไหนไม่ต้องการเข้าร่วม ก็สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ตามปกติ

อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Krungthai Care

ธนาคารกรุงไทย

ได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าหนี้บ้าน โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

– ลูกค้าทุกราย ที่มีสินเชื่อบ้านไม่เกิน 3 ล้าน จะได้รับการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือน ซึ่งสามารถยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563

– ลูกค้าที่มีรายได้ลดลง สามารถพักชำระเงินต้นสินเชื่อบ้านได้สูงสุด 12 เดือน ซึ่งการยื่นเอกสารจะต้องแสดงเอกสารรายได้และอื่น ๆ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาด้วย

อ่านเพิ่มเติม : กรุงไทย ให้ พักชำระหนี้ ไม่ต้องจ่ายทั้งต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน ใครได้สิทธิ์ เช็กเลย !

ภาพจาก เฟซบุ๊ก UOB

ธนาคารยูโอบี

มีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้าน มีรายละเอียด 2 รูปแบบ คือ

– พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี
– พักชำระเงินต้น โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย 12 รอบบัญชี

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

สำหรับแบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือ สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

affaliate-2

error: Content is protected !!