โซเชียล วอนยกเลิกพิธีกราบแม่ที่โรงเรียน

งานวันแม่ในทุกๆครั้งที่จัดขึ้นในโรงเรียน เป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ที่มีกับเรา เป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนต่างได้แสดงความรู้สึกที่มีต่อแม่ เมื่อถึงวันที่ 12 สิงหา หรือใกล้ ๆ วัน ทางโรงเรียนส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยให้เด็กนำแม่มากราบไหว้ในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น

แต่ก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันทุกปี สำหรับภาพเด็กๆจากกิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนจัดขึ้น ให้ลูกเอาดอกมะลิมาไหว้แม่ เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวที แต่สำหรับเด็กบางคนแล้ว อาจจะไม่มีโอกาสได้ทำอย่างนั้น เนื่องจากคุณพ่อคุณแม่แยกทางกัน หรือคุณแม่เสียจากไป จนสร้างความน้อยใจให้กับหนูน้อย เมื่อถึงเวลาก็จะเห็นภาพเด็กๆ เหล่านั้นนั่งร้องให้ หรือซึมอยู่กับที่

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!