โครงการ บ้ านล้านหลัง ช่วยประชาชนผ่อ นปล่อยกู้รายละไ ม่เกิน 1 ล้า น ผ่อ นเดือนละ 3800 บาท

สำหรับประชาชนที่อยากมีบ้ านพักเป็นของตนเองมาฟังทางนี้เลย เพราะเราไปหาโครงการดีๆมาย้ำเตือนกันอีกครั้งกับ โครงการบ้ านล้านหลัง ที่ปล่อยกู้รายละไ ม่เกิน 1,000,000 บาท ดอ กเบี้ ย 3% นาน 5 ปีแรก พร้อมผ่อ นเพียงเดือนละ 3,800 บาท เท่านั้น

สำหรับโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย มนุษย์เงิ นเดือน ตลอดจนกลุ่มที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวสามารถยื่นขอสินเชื่ อที่อยู่อาศัยลู กค้ารายย่อย กู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยราคาไ ม่เกิน 1,000,000 บาท หรือปลูกสร้าง ซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ผ่อ นชำระได้นานสูงสุด 40 ปี

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!