เล็งยกเลิกสลับวันเรียน? ให้โรงเรียน กลับมาสอนตามปกติ

ศธ. และ สธ. เร่งกำหนดมาตรการ ให้โรงเรียนกลับมาเรียน-สอน ตามปกติ ลดภาระของครู-ผู้ปกครอง
24 ก.ค. 2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เผยว่า ขณะนี้มีโรงเรียนจำนวนหลายหมื่นแห่งทั่วประเทศที่เริ่มกลับมาเปิดการเรียนการสอนปกติ เหลือเพียงอีก 4,532 แห่งที่ยังต้องสลับกลุ่ม สลับวันมาเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่พื้นที่จำกัด ห้องเรียนขนาดเล็ก

อย่างไรก็ตาม โฆษก ศบค. ยอมรับว่าหลายโรงเรียนมีนโยบายที่แตกต่างกัน ทำให้ไม่สามารถกลับไปเปิดการเรียนการสอนแบบปกติได้ทั้งหมด แต่ทั้งนี้ได้มีการมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข เร่งหารือเพื่อจัดทำมาตรการสำหรับโรงเรียนที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ รวมทั้งให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน เพื่อลดภาระของครูผู้สอนและผู้ปกครอง โดยจะให้เสนอต่อ ศบค. เพื่อพิจารณาให้มีการผ่อนคลายโดยเร็วที่สุดต่อไป

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!