ประกันสั งคม ช่วยออกจ่ายค่าเทอม

หลายๆคนที่ทำประกันสังคม อาจจะยังไม่ทราบรายละเอียด สวัสดิการ ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากประกันสังคม ซึ่งหาลยคนยังไม่รู้ว่า ประกันสังคม ช่วยออกจ่ายค่าเทอมลูกผู้ประกันตนด้วย สามารถเช็กเงื่อนไขเลย โดยทางเฟซบุ๊ก ถาม-ตอบ ปัญหามาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้ข้อมูลสิทธิที่คนไม่ได้ทำประกันสังคมไม่มี ระบุว่า

ประกันสังคม เป็นการออมเงินภาคบังคับที่รัฐบาลสนับสนุนให้คนไทยทุกคนมีหลักประกันในการใช้ชีวิต มีความมั่นคงให้ครอบครัวและมีเงินเก็บส่วนหนึ่งเตรียมพร้อมใช้เพื่อการเกษียณ จริงๆ แล้วประกันสังคมมีกันทั่วโลกนะครับ แต่ถ้าถามว่าคุ้มไหม จ่ายไปมีประโยชน์อะไรบ้าง เราลองมาเช็คดูกันว่าสิทธิประกันสังคมทั้ง 8 อย่าง มีอะไรบ้าง

1. เจ็บป่วยเบิกได้ รักษาพยาบาลฟรี ตามโรงพยาบาลที่ระบุเลือกไว้ในบัตร (ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน) กรณีผู้ป่วยใน ค่าห้องและค่าอาหาร โรงพยาบาลรัฐบาล เบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บาท ในส่วนของค่าห้องและค่าอาหาร โรงพยาบาลเอกชน เบิกได้ไม่เกินวันละ 2,000 บาท (ICU 4,500)

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!