เริ่มพรุ่งนี้! เผยวิธีจองโรงแรมใช้สิทธิ์ เราเที่ยวด้วยกัน รับเงิน-ลดคาที่พัก

14-เราเที่ยวด้วยกัน

พรุ่งนี้แล้ว เริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ เราเที่ยวด้วยกัน แบบไม่จำกัดจำนวน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว หลังผลกระทบ โควิด เผยวิธีลงทะเบียน

จากกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกันและเที่ยวปันสุข และงบประมาณให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว หลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีระยะเวลาทำโครงการ 4 เดือน ตั้งแต่ 1 ก.ค.-31 ต.ค.63

โดยมี 3 รายการย่อยคือ รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พัก 40 เปอร์เซ็นต์ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน (ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน) และสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 ล้านใบ โดยผู้จองที่พักมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสาร ในลักษณะการจ่ายเงินคืนผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” 40 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง และจองที่พัก 1 ห้อง จะได้รับสิทธิบัตรโดยสารไม่เกิน 2 ใบ ส่วนรถเช่าและรถโดยสารไม่ประจำทาง ยกเลิกการสนับสนุน เนื่องจากตรวจสอบการเดินทางข้ามจังหวัดไม่ได้

สำหรับวิธีลงทะเบียน รับสิทธิโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!