คิงส์แ พ็ค เปิดรับสมัครพนั กงาน รายได้ 14,000-18,000 บาท/เดือน

สำหรับ บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จํากัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จํากัด 333 หมู่ 4 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต หลายอัตรา
รายได้ขั้นต่ำเฉลี่ย 14,000 – 18,000 บาท/เดือน , ค่าแรง 336 บาท/วัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ชาย/หญิง
-อายุ 18 ปี ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
-สามารถเข้างานเป็นกะได้
-สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

สวัสดิการ
-ค่าล่วงเวลา
-ค่าเข้ากะ 30-35 บาท
-ค่าอาหาร 25 บาท
-เบี้ยขยัน 200-600 บาท
-เบี้ยขยันรายปี 2,400 บาท
-ค่าเดินทางวันละ 10 บาท
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ลานกีฬา

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!