ลุงวั ย 54 โดนทว งคืนเงิ น เร าไม่ทิ้ งกัน 5000 ทั้งที่ไ ม่ได้สิ ทธิ์

จากกรณีที่กระทรวงการคลังส่งหนังสือทวงเงินให้กับผู้ที่สละสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ โครงการเราไม่ทิ้งกัน ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ขอความร่วมมือให้ดำเนินการคืนเงินชดเชยรายได้ ที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดให้กระทรวงการคลัง ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ล่าสุด นายประวิทย์ แนนเกี้ยง อายุ 54 ปี และนางมะลิวรรณ โมลาเลิศ อายุ 51 ปี สองสามีภรรย า ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเลขที่ 48 ม.2 บ้านเม็ง ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เนื่องจากนายประวิทย์ ได้รับจดหมายทวงเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท โครงการเราไม่ทิ้งกัน จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ทางด้าน นายประวิทย์ กล่าวว่า ข้อความตามจดหมายทวงเงินชดเชยของรัฐบาลฉบับดังกล่าวนั้น น่าจะมาจากที่ตัวเองได้ให้บุตรหลานในหมู่บ้านลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ ตามที่รัฐบาลประกาศช่วยเหลือประชาชนในช่วง CO VID โดยการลงทะเบียนนั้น ได้นำบัตรประชาชนของตัวและภรรย าไปให้บุตรหลานลงทะเบียนให้ เพราะตัวเองกับภรรย าทำไม่เป็น เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยก็กลับมาพักผ่อน ทำมาหากินรับจ้างตามปกติ

โดยก่อนจะลงทะเบียนได้ไปเปิดบัญชีที่ ธ.ก.ส. เรียบร้อยจำนวน 300 บาท เพื่อนำหมายเลขบัญชีลงในทะเบียนรับเงินช่วยเหลือดังกล่าว จนผ่านไปก็ยังไม่มีใครได้รับเงินแม้แต่บาทเดียว กระทั่งมีจดหมายมาทวงเงิน ทำให้ตนไม่มีเงินจะคืน เพราะไม่ได้รับเงินสักบาท ตนไม่มีไร่นา ไม่มีที่ทำกิน มีบ้านไม้เก่าๆ หลังเดียว รับจ้างหากินไปวันๆ ไม่มีเงินจะคืนให้ เพราะรัฐบาลไม่ได้ให้เงิน และเป็นการทวงเงินคืนผิดคน อยากให้มีการแก้ไขที่ถูกต้องด้วย

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!