การไฟฟ้า เปิดรับสมัคร พนั กงาน เงินเดือ น 12,690 บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก และลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่หน่วยงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ตำแหน่งผู้ช่วยบัญชี จำนวน 11 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี

2.ตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีทุกสาขา

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!