คลัง เผยจดหมายเรียกคืนเงิ น เราไม่ทิ้ งกัน ส่งถึงบ้าน เกือ บหมื่นคน

คลังแจง จดหมายเรียกคืนเงิน “เราไม่ทิ้งกัน” ภายใน 7 วัน จะถูกส่งถึงบ้าน เฉพาะกลุ่มคนที่ “สละสิทธิ์” เท่านั้น พร้อมเปิดเนื้อหาจดหมายเรียกคืนเงิน เพื่อให้การสละสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์

จากกรณีมีผู้ที่ได้รับหนังสือจาก สศค. โดยในหนังสือระบุว่า ตามที่กระทรวงการคลังมีมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ จำนวน 5,000 บาท 3 เดือน และท่านได้แสดงความประสงค์สละสิทธิ์การได้รับเงินชดเชย เพื่อให้การดำเนินการสละสิทธิ์เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ขอให้ท่านดำเนินการคืนเงินชดเชยรายได้ที่ท่านได้รับแล้วทั้งหมด ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และให้ชำระเงินผ่านช่องทาง โมบาย แบงก์กิ้ง และเอทีเอ็มของธนาคารใดก็ได้นั้น

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!