เปิดรายละเอียด วิธีลงทะเบียน วิธีรับเงิน เที่ยวปันสุข เราไปเที่ยวกัน เริ่ม 1 ก.ค.

เปิดรายละเอียด วิธีลงทะเบียน วิธีรับเงิน เที่ยวปันสุข เราไปเที่ยวกัน เริ่ม 1 ก.ค. รัฐช่วยจ่ายค่าโรงแรม-เครื่องบินให้ 40 %

หลังจากครม.อนุมัติ 3 โครงการ กำลังใจ เราไปเที่ยวกัน และเที่ยวปันสุข ช่วยจ่ายค่าโรงแรม-เครื่องบินให้ 40 % เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนก.ค.-ต.ค.2563 สำหรับแพ็กเกจ กำลังใจ เพื่อตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

โดยมีเงื่อนไขแพ็กเกจ กำลังใจ คือ

– ได้รับสิทธิพิเศษเดินทางท่องเที่ยวฟรี ผ่านบริษัทนำเที่ยว 2 วัน 1 คืน

– รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ 2,000 บาทต่อคน

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!