มีผลวันนี้! ธนาคารแห่งชาติ พักชำระหนี้ บัตรเครดิต บ้าน รถ สินเชื่อ

ล่าสุด ทางธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand ได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ  มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 และไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิตมาตรการนี้เป็นเพียงมาตรการช่วยเหลือขั้นต่ำ เพื่อลดภาระหนี้ของประชาชน ผู้ให้บริการทางการเงินแต่ละแห่งสามารถให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่ดีกว่ามาตรการขั้นต่ำได้ โดยมาตรการต่าง ๆ มีดังนี้

1.คนที่มีหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน -ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ จาก 10% เหลือ 5% ในปี 2563-2564 – ลดอัตราการผ่อนชำระเป็น 8% ในปี 2565 – ลดอัตราการผ่อนชำระเป็น 10% ในปี 2566 นอกจากนี้ ลูกหนี้สามารถแปลงหนี้เป็นสินเชื่อระยะยาวที่ดอกเบี้ยต่ำลงได้

 

2.คนที่มีหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวด และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ – ให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน – สำหรับผู้ให้บริการอื่น เลือกดำเนินการระหว่างพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือลดค่างวดเดิมอย่างน้อย 30% เป็นระยะเวลา 6 เดือน

affaliate-2

 

3.สินเชื่อเช่าซื้อ สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ วงเงินไม่เกิน 35,000 บาท และรถทุกประเภท วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท  ผู้ให้บริการเลือกดำเนินการระหว่างพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือพักชำระหนี้เงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) 6 เดือน

4.ลีสซิ่ง หนี้คงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท ผู้ให้บริการเลือกดำเนินการระหว่างพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือพักชำระหนี้เงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) 6 เดือน

affaliate-2

 

5.สินเชื่อบ้าน วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท  พักชำระหนี้เงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) 3 เดือน และพิจารณาความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย

affaliate-2

 

6.สินเชื่อธุรกิจ SMEs ไมโครไฟแนนซ์ นาโนไฟแนนซ์ วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท  พักชำระหนี้เงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) 3 เดือน และพิจารณาความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย

 

ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่มีศักยภาพยังสามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ ซึ่งจะได้รับเงื่อนไขพิเศษตามความเหมาะสม ส่วนลูกหนี้ที่มีสินเชื่อหลายประเภทสามารถได้รับความช่วยเหลือทุกประเภทตามเงื่อนไข

ขอบคุณที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

affaliate-2

error: Content is protected !!