เฮอีก ครม.อนุมัติแล้ว แ จก เงินคนที่ลงทะเบียนรับเงิน 5,000 แล้วแต่ยังไม่ได้เงิน

ครม. ได้อนุมัติ 4 โครงการช่วยเหลือ และชดเชย แก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ พ.ร.ก. เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19พ.ศ. 2563

หนึ่งในนั้น ครม. มีมติเห็นชอบช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จ มาตรการช่วยเหลือาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 โดยมีการช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จตามโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีจำนวน 302,160 คน

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!