คลังหารือ ธกส เตรียมเคาะเงินจ่ายเกษตรกรเหมือนกับช่วยเหลือคนอาชีพอิสระ

วันที่ 7 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าว siamnews ได้รับรายงานว่า นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง กล่าวหลังการแถลงมาตรการดูแล CD 19 ระยะที่ 3 ว่า มาตรการดูแล CD 19 ระยะที่ 3 จะมีการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ก่อนหน้านั้นได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งมาแล้ว ในการเยียวยาผลกระทบ CD 19 จะมีการพิจารณาวิธีการ วงเงินที่จะช่วยเหลือเกษตรกร

เบื้องต้นต้องหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ว่าจะช่วยเหลืออย่างไร ซึ่งงบประมาณนี้จะไม่เกี่ยวกับงบภัยแล้งที่เคยอนุมัติไปแล้ว โดยเบื้องต้นจะช่วยเหลือเป็นครัวเรือนในรูปเงินสดแบบการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพอิสระ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตรายพืช

สำหรับมติครม. ครั้งนี้ นอกจากจะใส่เงินเข้าไปในการชะลอการเลิกจ้าง ผ่านสินเชื่อผ่อนปรนอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ของธนาคารแห่งประเทศไทย  ให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กสามารถเข้าร่วมโครงการกู้เงิน ดอกเบี้ย 2 เปอร์เซนต์ เพื่อนำไปพักต้นพักดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6 เดือนซึ่งรวมไปถึงมาตรการก่อนหน้านั้นที่ ธปท มี ซอฟต์โลน 1.5 แสนล้านบาท ในจำนวนนั้นจะมีการนำไปปล่อยกู้ให้กับสถานบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร หรือ สถาบันการเงินขนาดเล็กที่ทำธุรกิจเช่าซื้อ วงเงิน 80000 ล้านบาท ผ่านธนาคาคารออมสิน เพื่อให้นำไปช่วยเหลือลูกค้าหรือผู้กู้ต่อ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหรือผลกระทบจาก CD 19

ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามดูแลและควบคุมสถานการณ์การระบาดของ CD 19 โดยใช้งบประมาณปี 2563 แต่มันไม่เพียงพอ คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงมีมติ ให้กระทรวงการคลังกู้เงินผ่านพ.ร.ก. โดยมีระยะเวลาการกู้ 1 ปี 6 เดือน เพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์ CD 19 จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ หากดำเนินการทยอยกู้แล้วสถานการณ์ดีขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องกู้พิ่ม ซึ่งการกู้ครั้งนี้จะทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี จะเพิ่มเป็น 57% ในปี 2564

ในสภาวะที่วิกฤตในขณะนี้ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีการหารือกันไว้อยู่แล้วว่าหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น สถานการณ์เหมาะสมอาจมีการพิจารณาขยายเพดานหนี้สาธารณะของไทย ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

affaliate-2

ส่วนพ.ร.บ.โอนงบประมาณ ปี 2563 คาดว่าจะมีการประชุมกันอีกครั้ง ถึงรายละเอียดและเข้าประชุมครม.ในสัปดาห์หน้า โดยวงเงินที่คาดว่าจะสามารถโอนงบประมาณจากกระทรวงต่างๆ มาได้เบื้องต้นจะสูงกว่า 10% หรือประมาณ 80000 ถึง 100000 ล้านบาท ซึ่งจะต้องมีการนำเข้าสภาฯ ประมาณเดือนมิ.ย. ที่จะถึง

นายอุตตม กล่าวว่า รัฐบาลจำเป็นต้องออกมาตรการดูแลแCD 19 ระยะที่ 3 ที่ให้กระทรวงการคลัง ออกพ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพราะขณะนี้เศรษฐกิจถูกกระทบหมด มีความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างอาชีพ สร้างงานให้มากสุดเพื่อให้ชุมชนสามารถดูแลตัวเองได้ การดำเนินการ ซึ่งอาจต้องดำเนินงานผ่านกลไกของมหาดไทย ให้กองทุนหมู่บ้านเข้ามาช่วย รวมถึงจะเชิญภาคีเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีการทำงานได้ครอบคลุมให้มากสุด

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!