วิธีตรวจสอบเงินช่วยเหลือประกันสังคม

พอเริ่มเข้าสู่การแพร่ของ co vid19 ทำให้ทางภาครัฐออกมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงกองทุนประกันสังคมด้วย โดยมีแผนจะเริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับสมาชิกที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย กรณีการแพร่ของ co vid19 เพื่อเงินช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบปัญหาในช่วงสถานการณ์ co vid19

ล่าสุด เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ระบุถึงความคืบหน้าของการจ่ายเงินชดเชยรายได้จากการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานไปแล้วกว่า 10 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ระบุว่า มีการยื่นขอใช้สิทธิสะสมไปแล้ว 1598778 ราย ยื่นขอใช้สิทธิรายใหม่ 18704 รายและวินิจฉัยสั่งจ่าย 1555836 ราย รวมเป็นเงิน 10598418 ล้านบาท

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!