ข่าวดี ล่าสุด 6 สวนสัตว์ เปิดเที่ยวฟรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เผย เตรียมเปิดให้บริการสวนสัตว์ทุกแห่งในวันที่ 15 มิ.ย. 63 นี้ โดยจะเปิดให้ประชาชนเที่ยวชมสวนสัตว์ฟรีทั่วประเทศทั้ง 6 แห่ง ระหว่างวันที่ 15-30 มิ.ย. ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น และสวนสัตว์สงขลา และมีมาตรการรองรับ ดังนี้

1. มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่สวนสัตว์

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!