พระพยอม เตรียมย้ายจากที่ดิน หลังแพ้คดีถูกบุตรของคนขายฟ้อง

กรณีเรื่องที่ดินกับพระราชธรรมนิเทศ หรือพระพยอม กัลย าโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว คืนที่ดินให้กับทาย าทเจ้าของที่ดิน ล่าสุดวันที่ 12 มิ.ย.ที่วัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

เพื่อสอบถามกรณีเรื่องที่ดินกับพระราชธรรมนิเทศ หรือพระพยอม กัลย าโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว พระพยอม กล่าวว่า เรื่องที่ดินแปลงที่ทางมูลนิธิวัดสวนแก้วได้ซื้อมาจากโยมคนหนึ่งขายให้ราคา 10 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2547 ทางมูลนิธิฯ ได้ทำตามขั้นตอนกฎหมายอย่างถูกต้อง

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!