สภาฯ เปิดให้ปชช แสดงความคิดเห็นต่อกฎหมาย ยกเลิกเกณฑ์ทหาร

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน เพจ Amarin News ได้โพสต์ข้อความระบุว่า สภาฯ เปิดให้ปชช.แสดงความคิดเห็นต่อกฎหมาย ยกเลิกเกณฑ์ทหาร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เปิดให้ประชาชนเข้าไปกรอกแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ฉบับที่ พ.ศ. ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผ่านทางช่องทางออนไลน์

สำหรับสาระของร่าง พรบ. ฉบับนี้ มีประเด็นสำคัญ อาทิ การเปลี่ยนจากระบบเกณฑ์ทหารมาเป็นแบบสมัครใจเป็นทหาร ห้ามมิให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นใดให้ทหารกองประจำการทำงานลักษณะรับใช้ส่วนตัว เป็นต้น

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!