เผย 4 สาเหตุ เงินอุดหนุนบุตรขึ้นสถานะรอเบิกจ่ายแล้วเงินไม่เข้า

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผย วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์ และ ตรวจสอบสิทธิ์ เงินอุดหนุนบุตร หรือ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบเดือน มิถุนายน 2563 ซึ่งจะใช้ http://csgcheck.dcy.go.th/ ในการลงทะเบียน และตรวจสอบสิทธิ์

ซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์ และตรวจสอบสิทธิ์ เงินอุดหนุนบุตร นั้นมีขั้นตอนไม่ยาก โดยเริ่มจาก

1 เข้าไปที่เว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th/

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!