เก็บไว้ท่องก่อนนอน ให้มีวาสนาดี มีเงินทองใช้

หลายๆคนเชื่อในเรื่องราวต่างๆ หากพูดถึงท้าวเวสสุว ร รณ ตั้งแต่โบราณกาลนานมาแล้ว มีความเชื่อกันว่าการมีท้าวเวสสุ ว ร ร ณที่ตัวท่านบูชาเอาไว้กับตัว หรือในบ้ านนั้น จะช่วยให้เป็นการเสริมโชคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน การเงิน ให้พ้นภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อตัวท่าน

บูชาท้าวเวสสุวรรณ พระคาถาของ สมเด็จพระพุ ธกั ส ส ป ได้เผยโดยหล ว งพ่อฤ าษีลิ งดำ แห่งวัดท่าซุง โดยหล ว งพ่อท่านบอ กว่าคาถาบทนี้ เป็นหนึ่ งในคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ท้าวเวสสุวรรณท่านให้มาและบอกกล่าวว่าให้สวดมนต์ไหว้พระตั้งจิตตั้งใจในทุกคืนก่อนนอน ให้พระองค์ระลึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีพระพุทธกัสสปทรงเป็นประธาน เพราะท่านได้เป็นเจ้าของบทคาถานี้

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!