คลังแจงล่าสุด กลุ่มที่ไม่ได้ลงทะเบียน แต่ได้รับเงิน 15000

เรียกได้ว่าคลังค่อยๆทยอยเก็บตกทีละกลุ่มกันไป สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก CO VID จากการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากCO VID

ซึ่งกระทรวงการคลังได้เตรียมจะเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนด พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือในกลุ่มที่ตกหล่น จากมาตรการรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก CO VIDประมาณ 9 ล้านคน

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!