รัฐเตรียมเยียวยา 5000 สามเดือน ให้กลุ่มประกันสังคม ม 33

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลัง เตรียมนัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลืออีกครั้ง เพื่อหารือถึงวิธีการช่วยเหลือ กลุ่มผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ จำนวน 1.7 ล้านราย รวมทั้งเสนอแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการ (บัตรคนจน) ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือในมาตรการอื่น

ล่าสุด นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ไดรับผลกระทบจาก COVID-19 ให้รายละเอียดว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่ยังตกหล่น พบว่ามีอยู่ราว 9 ล้านคน ซึ่งเป็นลอตสุดท้ายที่จะเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณา สำหรับกลุ่มตกหล่นที่คลังได้ทำการพิจารณาเยียวยาในที่ประชุม 9 ล้านราย สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!