เปิดไทม์ไลน์ สาวติด โ ค. วิ.ด เผยอาการป่วย ไม่รับรู้รส ไม่รู้กลิ่น กลับจาก กทม. กวาดผู้สัมผัสเพียบ มากกว่า 11 ราย

สาธารณสุขปราจีนบุรี เผยไทม์ไลน์ ผู้ป่วยรายที่ 5 สาว 22 ปี กลับจากกทม. ร่วมสังสรรค์กับเพื่อน 4 ราย กินน้ำ-เบียร์ ใช้หลอดร่วมกัน ที่บ้านย่านรัชดา ซอย 10 กลับบ้านรู้ข่าวเพื่อน 3 ราย ติดโควิด-19 เรียบ เปิดพื้นที่ คลุกคลีคนในบ้านครบ แถมไปบ้านญาติ ช้อปปิงโลตัส กบินทร์ เดินทุกแผนก หาหมอรพ.ครั้งแรก ไม่บอกประวัติเสี่ยง รวมกวาดผู้สัมผัสใกล้ชิดมากกว่า 11 ราย ย่า-พ่อแม่สูงอายุ ลูก และสามี รวมบุคลากรการแพทย์อีก 1

วันนี้ ( 6 เม.ย.) เพจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศสถานการณ์ การตรวจพบ และยืนยันผลผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ล่าสุดของวันที่ 6 เมษายน ว่า ส่งตรวจหาเชื้อสะสมทั้งหมด จำนวน 7ุ6 ราย รอผลการตรวจห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อ 67 ราย รอผล 4 ราย พบผู้ติดเชื้อรายล่าสุด รายที่ 5 เป็นหญิง อายุ 22 ปี ผู้ป่วยรายนี้ ส่งตัวจากโรงพยาบาลกบินทร์บุรี มาทำการรักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร แล้ว

โดยได้เปิดไทม์ ไลน์ ของผู้ป่วยรายนี้ ดังนี้

วันที่ 18 มีนาคม ร่วมสังสรรค์กับเพื่อน 5 คน ที่บ้านพักที่ กทม. รัชดาซอย 10 ดื่มน้ำและดื่มเบียร์ใช้หลอดร่วมกัน 4 คน

affaliate-2

วันที่ 19-22 มีนาคม พักที่บ้านพัก ที่ กทม.แถวรัชดา ซอย 10

วันที่ 23 มีนาคม เดินทางจากกรุงเทพ โดยรถยนต์ส่วนตัวกลับบ้าน ที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 24 มีนาคม ไปเยี่ยมญาติที่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 25 มีนาคม เริ่มป่วยมีอาการรับรู้ทางประสาทสัมผัสลดลง (กลิ่นและรส)

affaliate-2

วันที่ 26 มีนาคม พักที่บ้านที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 27 มีนาคม นำรถยนต์ไปเข้าศูนย์ไทรพลัส สาขากบินทร์บุรี เวลา 15.00-17.00 น. จากนั้นไปจอดซื้อของที่ LOTUS สาขากบินทร์บุรี เดินชมทุกแผนก

วันที่ 28 มีนาคม ปวดท้อง แน่นท้อง เข้ารับการรักษาที่ รพ.กบินทร์บุรี เป็นผู้ป่วยนอก(ไม่ได้แจ้งประวัติการทำงานที่ผับในกรุงเทพ)

วันที่ 29-31 มีนาคม พักที่บ้านอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

affaliate-2

วันที่ 1 เมษายน ไปตลาดไทยฟู้ด ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตอนเย็นไปตลาดของสด

วันที่ 2 เมษายน เพื่อนที่สังสรรค์ 3 คน ติดเชื้อโควิด-19 จึงสงสัยว่าตัวเองจะติดเชื้อ ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ตรวจรักษาและเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ชมคลิป วิดีโอ

ชมคลิป วิดีโอ อีกคนที่อาการเดี่ยวกัน

ขอบคุณที่มา : อ้างอิงข่าวไทยรัฐ

affaliate-2

error: Content is protected !!