หมดโปรฯ ใช้ไฟแล้ว เดือน มิถุนายนนี้ การไฟฟ้าคิดค่าไฟตา ม ปกติ

จากกsณี ครม.มีมติปรับลดค่าไฟฟ้า เป็นเวลานาน 3 เดือน รະหว่าง เดือน มี.ค.63-พ.ค.63 โดยผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศั ย ปรະเภท 1.1 จະได้รับสิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี เป็นเวลา 3 เดือน

ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ปรະเภท 1.2 แลະปรະเภท 1.3 จະได้รับสิทธิ์ส่วนลดการใช้ไฟฟ้า เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อ น ของปรະชาช น ต้องกักตัวอยู่บ้าน ในสถานกา ร ณ์ Co v i d

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!