ชัดเจนแล้ว 10 มิถุนายน โอนเงินช่วยเหลือ 3 กลุ่มเปราะบาง ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน เฟสบุ๊ค นโยบาย ไทยแลนด์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง วันโอนเงินให้กลุ่มเปราะบาง 3000 บาทนะครับ เขาจะจ่ายพร้อมกับเบี้ยยังชีพที่ได้แต่ละเดือน มิ.ย. จ่าย2000 ก.ค.จ่ายอีก1000

#เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง
วันโอนเงินให้กลุ่มเปราะบาง3000บาทนะครับ เขาจะจ่ายพร้อมกับเบี้ยยังชีพที่ได้แต่ละเดือน มิ.ย. จ่าย2000 ก.ค.จ่ายอีก1000

กลุ่มผู้สูงอายุ
ที่ปกติได้รับ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ”ตามอายุ600-1000 โอนเข้าบัญชีธนาคารอยู่แล้ว เขาก็จะเพิ่มเงินเยียวยานี้เข้าไปด้วย
– โอนวันที่ 10 มิถุนายน 2563 จำนวน2,600-3,000 บาท
– โอนวันที่ 10 กรกฎาคม2563 จำนวน1,600-2,000 บาท

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!