ประกันสังคม เรียกร้องรัฐ จ่ายเงินสะสมชราภาพ เสนอ 3 ข้อแก้กม.

ประกันสังคม

กลุ่มประกันสังคม เรียกร้องรัฐ จ่ายเงินสะสมชราภาพ เสนอ 3 ข้อแก้กม.

วันที่ 29 พ.ค. ไอลอว์ รายงานว่า กลุ่มผู้ประกันตนประกันสังคม ที่เคลื่อนไหวในนามกลุ่ม #ขอคืนไม่ใช่ขอทาน นัดหมายยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของรัฐบาล เบื้องต้นทางกลุ่มผู้จัดนัดหมายเข้ายื่นหนังสือเวลา 9.09 น. แต่เมื่อถึงเวลานัดหมายกลับยังไม่พบบุคคลใดที่หน้าสำนักงานประกันสังคม ต่อมาเมื่อประสานงานทางโทรศัพท์กับหนึ่งในผู้ร่วมจัดกิจกรรมจึงได้รับแจ้งว่าทางกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการบางประการ

ในเวลาประมาณ 9.30 น. ทางกลุ่มจึงเดินทางมาถึงบริเวณทำเนียบรัฐบาล และทำกิจกรรมเดินเท้าผ่านหน้าทำเนียบรัฐบาล วนไปหน้าองค์การสหประชาชาติ ก่อนจะย้อนกลับมายื่นหนังสือที่อาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) การทำกิจกรรมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย

โดยมีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบไม่ต่ำกว่า 10 คน มาคอยถ่ายภาพ วิดีโอ และอำนวยความสะดวกขณะข้ามถนนระหว่างการเคลื่อนขบวน อย่างไรก็ตามหลังกิจกรรมเสร็จสิ้นลงอย่างเรียบร้อย ผู้ประสานงานจัดกิจกรรมนี้ก็ให้ข้อมูลว่าก่อนที่จะมาวันนี้ตัวเขาไปประสานงานกับ สน.ดุสิต แต่ก็ได้รับคำตอบว่าจัดกิจกรรมแสดงออกไม่ได้ และหากมาจัดกิจกรรมก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งเป็นเหตุผลที่กิจกรรมในวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเล็กน้อย

ตั้งแต่เวลาก่อน 9.00 น. บรรยากาศที่หน้าทำเนียบรัฐบาล และศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของรัฐบาลซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามทำเนียบรัฐบาลค่อนข้างเงียบเหงาไม่ปรากฎว่ามีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบหรือสื่อมวลชนมาทำข่าวแต่อย่างใด

ในเวลาประมาณ 9.30 น. ผู้ร่วมกิจกรรม 17 คน เดินทางมาถึงที่อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ เพื่อทำพิธีสักการะ ระหว่างนั้นมีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบหนึ่งนายเข้ามาพูดคุยกับ นายสัตวแพทย์ บูรณ์ อารยพล ซึ่งเป็นผู้ประสานงานกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเส้นทางการเดิน และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมดที่จะทำโดยที่ลานอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนายนี้นายเดียวที่มาประสานงาน และถ่ายภาพ

ในเวลาประมาณ 9.40 น. ผู้ร่วมกิจกรรมเดินข้ามถนนไปชูป้ายที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ซึ่งจุดนี้มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบราวสิบนายเดินมาถ่ายภาพ และวิดีโอ แต่ไม่ได้มีการแทรกแซงการทำกิจกรรม หรือห้ามการชูป้าย

จากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมจึงเดินผ่านทำเนียบรัฐบาลไปวนที่หน้าที่ทำการองค์การสหประชาชาติเพื่อถ่ายภาพ และวนกลับมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของรัฐบาลเพื่อยื่นข้อเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีให้แก้ พ.ร.บ.ประกันสังคม ใน 3 ประเด็นหลักได้แก่

1. ในกรณีเกิดวิกฤตการณ์หรือเกิดโรคระบาดร้ายแรงตามประกาศของรัฐบาล ให้ผู้ประกันตนสามารถเบิกเงินกองทุนชราภาพ 30 – 50% ของเงินที่มีอยู่มาใช้ได้

2. ให้แก้กฎหมายให้ผู้ประกันตนสามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพเป็นรายเดือนหรือเป็นเงินก้อน

3. ขอให้ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 24 งวด หรือมีอายุ 45 ปีขึ้นไป เมื่อสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนให้สามารถขอรับเงินชราภาพคืนภายในเวลา 90 วันไม่ต้องรออายุครบ 55 ปี

การยื่นหนังสือเป็นไปอย่างเรียบร้อย กิจกรรมทั้งหมดยุติในเวลาประมาณ 10.30 น. โดยตลอดการทำกิจกรรมกลุ่มผู้จัด และเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบได้เน้นย้ำกับกลุ่มผู้ชุมนุมเรื่องการรักษาระยะห่างตลอดเวลา และกลุ่มผู้ชุมนุมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรมดังกล่าว

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

error: Content is protected !!