จังหวัดนี้ กุมขมั บ วันเดียวพบโ อ มิค รอน 40 ราย

วันที่ 31 ธ.ค.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี ขณะนี้มีผู้ติดcv สายพันธุ์โอไมครอน จังหวัดชลบุรี 40 ราย

1. ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศระบบ Test and Go, Sandbox และ AQ 23 ราย โดย 19 ราย ตรวจพบในวันแรก และมี 4 ราย

ตรวจไม่พบในวันแรก กักตัวในโรงแรมอำเภอบางละมุง 21 ราย ศรีราชา 1 ราย สัตหีบ 1 ราย

2. การติดภายในประเทศ 17 รายจากการสุ่มตรวจ อำเภอบางละมุง เมื่อสุ่มพบ 1-2 ราย ได้สุ่มตรวจมากขึ้น พบสายพันธุ์โอไมครอน 10 ราย ในวันที่ 30 ธค 2564

affaliate-2

ขอให้ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีเคร่งครัดในมาตรการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่

affaliate-2

1. ร่วมมือ รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ช่วยลดอัตราตาย และลดการแพร่

2. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสต์ต้องใส่

affaliate-2

3. สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตราการcv free setting

4. ขอความร่วมมือร้านอาหารจำหน่ายแอลกอฮอล์ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก คัดกรอง ATK ลูกค้าทุกรายนอกเหนือจากการตรวจ ATK พนักงาน ผู้ประกอบการ

affaliate-2

error: Content is protected !!